You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Loading...

Zarządzanie projektamiCel i korzyści

studia podyplomowe
Zarządzanie projektami...

Cel i korzyści

Celem studiów podyplomowych jest wyposażenie słuchaczy w usystematyzowaną wiedzę, a także umiejętności niezbędne do efektywnego zarządzania projektami.

Po zakończeniu studiów absolwent otrzyma dyplom ukończenia studiów podyplomowych.

Udział w studiach podyplomowych pomoże Ci:

 • zrozumieć i usystematyzować kluczowe pojęcia z zakresu zarządzania projektami,
 • poznać główne obszary zarządzania projektami,
 • poznać modele i zasady strategicznego zarządzania projektami,
 • poznać zbiór kluczowych procesów, metod i narzędzi zarządzania projektami;

oraz

 • zweryfikować użyteczność i możliwość skalowania procesów,
 • zrozumieć logikę i zasady zwinnego zarządzania projektami,
 • poznać podstawy skutecznej transformacji w kierunku organizacji zwinnych,
 • zrozumieć istotę i korzyści zawierania umów zwinnych,

a także

 • zweryfikować i ocenić poziom posiadanej wiedzy i doświadczeń,
 • określić swoje możliwości dalszego doskonalenia zarządzania projektami,
 • poznać społeczność praktyków zarządzania projektami.

Cel i korzyści

Patronat