You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Loading...

Zarządzanie projektamiRekrutacja

studia podyplomowe
Zarządzanie projektami...

Rekrutacja słuchaczy

Zgłoszenie na studia podyplomowe:

Wypełnij zgłoszenie:
https://webapps.uz.zgora.pl/rekrutacja/

Rekrutacja odbywa się na podstawie kolejności zgłoszeń..

  • Kandydaci na studia powinni legitymować się dyplomem ukończenia studiów pierwszego lub drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich.
  • Rekrutacja odbywa się na podstawie kolejności zgłoszeń
  • Odpłatność za studia wynosi 4600 zł (opłatę można uiścić w dwóch ratach po 2300 zł).
  • Numer konta: BANK MILLENNIUM S.A. 60 1160 2202 0000 0001 0586 6494, w tytule przelewu należy wpisać nazwę studiów podyplomowych "Zarządzanie projektami".

Wymagane dokumenty

  1. Odpis dyplomu studiów wyższych I stopnia (licencjackich lub inżynierskich) lub II stopnia (magisterskich) lub studiów jednolitych magisterskich;
  2. Kserokopia dowodu opłaty rekrutacyjnej 85 zł;
  3. Zobowiązanie do ponoszenia kosztów odpłatności za studia – pobierz.

Prześlij pocztą wymagane dokumenty na adres: Uniwerystet Zielonogórski, Instytutu Nauk o Zarządzaniu i Jakości, ul. Podgórna 50, 65-246 Zielona Góra, z dopiskiem „Studia podyplomowe ZP”

Potwierdzenie przyjęcia na studia podyplomowe otrzymasz drogą mailową

Plan zajęć zostanie udostępniony na stronie -> Komunikaty!


Uwaga słuchacze!

Przed rozpoczęciem zajęć w celu potwierdzenia tożsamości należy okazać oryginał dowodu osobistego w Biurze Dyrektora Instytutu Nauk o Zarządzaniu i Jakości, ul. Podgórna 50, 65-246 Zielona Góra.

Rekrutacja

Patronat