You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Loading...

Zarządzanie projektamiWykładowcy

studia podyplomowe
Zarządzanie projektami

Praktycy, ludzie nauki, innowatorzy

Maciej Bodych

MBA, PMP, PfPM, ACP

Ekspert w zakresie zarządzania projektami i portfelem projektów. Certyfikowany kierownik projektów (PMP) i portfeli projektów (PfMP). Absolwent studiów Master of Business Administration(MBA). Posiada certyfikat PMI Agile Certified Practitioner (ACP-PMI). Od siedemnastu lat jest członkiem stowarzyszenia Project Management Institute (PMI). Posiada również certyfikaty z obszaru IT (inżynierii oprogramowania i testów) oraz z obszaru jakości (Audytor ISO 9001, Six Sigma Green Belt i BlackBelt)


Agnieszka Maria Gasperini

PMP, PMI-ACP

Agnieszka posiada niemalże dwudziestoletnie doświadczenie w zarządzaniu projektami. Jest certyfikowanym kierownikiem projektów (PMP), posiada certyfikat PMI Agile Certified Practitioner (PMI-ACP), a także certyfikaty: ICF AssociateCertifiedCoach (ACC ), Facylitatora Teorii Zarządzania Relacjami SDI, Facilitatora Associates Group CCL (Center for Creative Leadership), Konsultanta Biznesu, Trenera SWPS.


Stanisław Gasik

PhD, PMP

Dr Stanisław Gasik, www.gpm3.eu, ma ponad 40-letnie doświadczenie w obszarze zarządzania projektami, programami i portfelami projektów. z wykształcenia matematyk, przez pierwsze lata aktywności zawodowej był programistą, analitykiem i kierownikiem projektów softwareowych (nagroda za program SYBENA, pierwszy polski program typu GIS, na targach SofTarg, Katowice 1992). w późniejszych latach zajmował się wdrażaniem rozwiązań z obszaru zarządzania projektami (nagroda Primavera za najlepsze wdrożenie narzędzi wspomagających zarządzanie projektami w obszarze HighTech w roku 2006).


Piotr Filipiuk

TSPM, P2P, PSM

Z wykształcenia filozof, menager i ekspert w dziedzinie zarządzania. Certyfikowany Kierownik Projektu. Posiada certyfikaty: TenStep Project Manager, Prince 2 Practitioner, Professional Scrum Master oraz Resource Strategic Change Facilitator. Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego. Ukończył studia podyplomowe z zakresu zastosowań technik informatycznych, marketingu usług oraz komunikacji społecznej. Członek zarządu lubuskiego oddziału Project Management Institute - PMI Poland Chapter Lubuskie Branch.


Jakub Szczepanik

CSP-SM

Konsultant i doradca, który czerpie wiedzę i doświadczenia z praktyki. Pomaga firmom skutecznie przechodzić przez proces transformacji w kierunku metodyk zwinnych. Absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Certyfikowany Scrum Practitioner, ukończył szkolenie pod okiem jednego z twórców Scruma.


Karolina Mazur

Prof. UZ, dr hab. inż.

Profesor Uniwersytetu Zielonogórskiego, doktor habilitowany w dziedzinie nauk ekonomicznych, dyscyplinie nauki o zarządzaniu, specjalność zarządzanie strategiczne. Kierownik Katedry Zarządzania Wartością w Instytucie Nauk o Zarządzaniu i Jakości Uniwersytetu Zielonogórskiego. Autorka monografii naukowej „Tworzenie i przywłaszczanie wartości. Perspektywa pracownik – organizacja” oraz wielu publikacji dotyczących zarządzania wartością, w tym także w zakresie zarządzania projektami.


Robert Wysocki

PhD, TSPM

Doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu, specjalność zarządzanie projektami. Certyfikowany kierownik projektów w metodyce TenStep Project Management Process, stworzonej na bazie dobrych praktyk PMBoK - PMI.


Wiesław Danielak

Prof. UZ, dr hab. inż.

Profesor Uniwersytetu Zielonogórskiego, doktor habilitowany w dziedzinie nauk ekonomicznych, dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości uzyskany w 2015 roku na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Obecnie pełni funkcję Dyrektora Instytutu Nauk o Zarządzaniu i Jakości.


Łukasz Węgrzyn

Prawnik, PSMI, PAL I, ITIL

Prawnik, specjalizuje się w prawie nowych technologii oraz własności intelektualnej. Świadczy usługi doradztwa prawnego w procesach transformacji cyfrowej, w tym przy kontraktowaniu, budowie i zarządzaniu systemami informatycznymi oraz korzystaniu z systemów cloud computingu, a także outsourcingu usług IT zgodnych ze zwinnym modelem zarządzania organizacją (Agile &DevOps).


Patronat